تهیه غذای میزبان

فهرست

چلو کباب ها

فیله کباب مخصوص با برنج

115

چلو فیله کباب ترش

125

چلو کباب بختیاری

90

کوبیده لقمه زعفرانی مخصوص با برنج

75

کوبیده لقمه زغفرانی معمولی با برنج

65

کوبیده لقمه زعفرانی نگین دار با برنج

72

جوجه کباب مخصوص با برنج

68

جوجه کباب با استخوان با برنج

78

جوجه ترش مخصوص با برنج

82

کباب های سیخی

فیله کباب مخصوص سیخی

106

فیله کباب ترش مخصوص سیخی

116

کوبیده لقمه زعفرانی مخصوص سیخی

65

کوبیده لقمه زعفرانی معمولی سیخی

55

جوجه کباب مخصوص سیخی

58

جوجه کباب با استخوان سیخی

68

جوجه ترش مخصوص سیخی

72

کباب بختیاری سیخی

81

چلو خورشت

چلو خورشت فسنجان با مرغ

62

چلو خورشت فسنجان با گوشت قلقلی

70

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

47

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (اکو)

41

چلو خورشت قیمه بادمجان

47

چلو خورشت قیمه بادمجان (اکو)

41

چلو خورشت قیمه کدو

47

چلو خورشت قیمه کدو (اکو)

41

چلو خورشت قورمه سبزی

47

چلو خورشت قورمه سبزی (اکو)

41

خورشت ها

خورشت فسنجان با مرغ

52

خورشت فسنجان با گوشت قلقلی

60

خورشت قیمه سیب زمینی

37

خورشت قیمه سیب زمینی (اکو)

31

خورشت قیمه بادمجان

37

خورشت قیمه بادمجان (اکو)

31

خورشت قیمه کدو

37

خورشت قیمه کدو (اکو)

31

خورشت قرمه سبزی

37

خورشت قرمه سبزی (اکو)

31

پلو ها

آلبالو پلو با ماهیچه بره

150

چلو زعفرانی با ماهیچه بره

145

عدس پلو با ماهیچه بره

150

عدس پلو با گوشت و کشمش و خرما

49

عدس پلو با گوشت قلقلی

49

آلبالو پلو با گوشت قلقلی

73

آلبالو پلو با مرغ

73

لوبیا پلو زعفرانی با گوشت تکه ای

49

زرشک پلو با مرغ

59

زرشک پلو با ماهیچه بره

150

کباب تابه ای خانگی با برنج

58

ته چین مرغ

68

چلو غوره بادمجان با مرغ

59

خوراک ها

ماهیچه بره

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

140

فیله کباب مخصوص

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

111

فیله کباب ترش مخصوص

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

121

کباب کوبیده لقمه زعفرانی مخصوص

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

70

کباب کوبیده لقمه زعفرانی معمولی

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

60

جوجه کباب مخصوص

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

64

جوجه کباب با استخوان

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

74

جوجه ترش مخصوص

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

77

کباب تابه ای خانگی

(با مخلفات)

54

مرغ

(با مخلفات و سبزیجات بخار پز)

55

غوره بادمجان با مرغ

(با سبزیجات بخار پز)

57

لازانیا

49

پیش غذا و سالاد

سالاد فصل

15

سالاد شیرازی

15

ماست و خیار ویژه

15

ماست و موسیر

15

بورانی اسفناج

15

سوپ روز

15