تهیه غذای میزبان

فهرست

چلو کباب ها

فیله کباب مخصوص با برنج

138

چلو فیله کباب ترش

145

چلو کباب بختیاری

108

کوبیده لقمه زعفرانی مخصوص با برنج

95

کوبیده لقمه زغفرانی معمولی با برنج

78

کوبیده لقمه زعفرانی نگین دار با برنج

90

جوجه کباب مخصوص با برنج

85

جوجه کباب با استخوان با برنج

93

جوجه ترش مخصوص با برنج

92

پلو ها

آلبالو پلو با ماهیچه بره

187

چلو زعفرانی با ماهیچه بره

180

عدس پلو با ماهیچه بره

187

عدس پلو با گوشت و کشمش و خرما

69

عدس پلو با گوشت قلقلی

69

آلبالو پلو با گوشت قلقلی

90

آلبالو پلو با مرغ

80

لوبیا پلو زعفرانی با گوشت تکه ای

72

زرشک پلو با مرغ

69

زرشک پلو با ماهیچه بره

187

کباب تابه ای خانگی با برنج

75

ته چین مرغ

75

چلو غوره بادمجان با مرغ

77

چلو خورشت ها

چلو خورشت فسنجان با مرغ

85

چلو خورشت فسنجان با گوشت قلقلی

90

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (۶۱۰ سی سی)

59

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (۳۱۰ سی سی)

53

چلو خورشت قیمه بادمجان (۶۱۰ سی سی)

59

چلو خورشت قیمه بادمجان (۳۱۰ سی سی)

53

چلو خورشت قیمه کدو (۶۱۰ سی سی)

59

چلو خورشت قیمه کدو (۳۱۰ سی سی)

53

چلو خورشت قورمه سبزی (۶۱۰ سی سی)

59

چلو خورشت قورمه سبزی (۳۱۰ سی سی)

53

خوراک ها

ماهیچه بره

(با مخلفات و دورچین ویژه)

189

فیله کباب مخصوص

(با مخلفات و دورچین ویژه)

138

فیله کباب ترش مخصوص

(با مخلفات و دورچین ویژه)

145

کباب کوبیده لقمه زعفرانی مخصوص

(با مخلفات و دورچین ویژه)

95

کباب کوبیده لقمه زعفرانی معمولی

(با مخلفات و دورچین ویژه)

78

جوجه کباب مخصوص

(با مخلفات و دورچین ویژه)

85

جوجه کباب با استخوان

(با مخلفات و دورچین ویژه)

93

جوجه ترش مخصوص

(با مخلفات و دورچین ویژه)

92

کباب تابه ای خانگی

(با مخلفات و دورچین ویژه)

75

مرغ

(با مخلفات و دورچین ویژه)

69

غوره بادمجان با مرغ

(با مخلفات و دورچین ویژه)

77

لازانیا

75

پیش غذا و سالاد

سالاد فصل

20

سالاد شیرازی

20

ماست و خیار ویژه

20

ماست و موسیر

20

بورانی اسفناج

20

سوپ روز

20