برندینگ مجموعه‌ای متشکل از اسم، لوگو، طراحی، رنگ بندی یا ترکیبی از آن‌هاست که برتری‌ها و خدمات هر تجارتی را هویت می‌بخشد. در عمل برندینگ تفاوت‌های شما را با شرکت‌های دیگر مشخص می‌کند.

برندینگ به معنای ساختن و مدیریت شناخت و تصویر یک برند است. در این روند، برندها سعی می‌کنند تا با استفاده از استراتژی‌های مختلف، نام، لوگو، شناخت بصری و ارزش‌های خاص خود را در ذهن مشتریان به خاطر بسپارند و آن‌ها را به خرید و وفاداری به برند تشویق کنند. برندینگ به عنوان یکی از اصول مهم در بازاریابی، تأثیر مستقیمی بر موفقیت یک برند دارد.

تدوین استراتژی کسب و کار

Developing a business strategy

Developing a business strategy

تدوین استراتژی کسب و کار همان اقدام مهمی است که شرکت های موفق و بزرگ را از کسب و کارهای معمولی متمایز می کند.
مشاهده

هویت بصری

Visual Identity

Visual Identity

هویت بصری همان چیزی است که باعث می شود تا یک برندسازی موثر و قوی اتفاق بی افتد و پیام یک برند از مسیری مشخص به مخاطبان آن برند برسد.
مشاهده

طراحی برند بوک

Brand Book

Brand Book

برند بوک را می‌توان «کتابچه راهنمای برند» نامید، چرا که شامل تمام اجزای اساسی ایجاد یک برند است.
مشاهده

تحلیل و آنالیز رقبا

Analysis & competitors

Analysis & competitors

استراتژی‌های بازاریابی رقابتی زمانی قوی‌تر هستند که نقاط قوت شرکت را در مقابل نقاط ضعف رقبا قرار‌ بدهند
مشاهده