ایده‌ پردازی

توسعه و قدرت برند شما در آینده، هدف شما و ترسناک‌ترین موضوع برای رقبای شماست. تیم خلاق فیکسو با ایده‌های بزرگ شما را در رسیدن به اهدافتان همراهی می‌کند. ما درک خواهیم کرد که شما و مشتری شما چه می‌خواهید. خواسته شما در اتاق خلاقیت فیکسو پردازش می‌شود و با خلق یک ایده بزرگ و اصلی بر پایه استراتژی ادامه مسیر روشن می‌شود.

  •   خلق ایده
  •   برگزاری جلسات Brain Storm