مجله آژانس تبلیغاتی فیکسو یک مجله تخصصی است که به بررسی و تحلیل عملکرد و روند صنعت تبلیغات می‌پردازد. این مجله به معرفی و بررسی آخرین روندها، استراتژی‌ها و تکنیک‌های تبلیغاتی می‌پردازد که توسط آژانس‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی در سراسر جهان استفاده می‌شود. مقالات این مجله شامل مطالعات موردی، نقد و بررسی تبلیغات موفق، مقایسه استراتژی‌های مختلف و آمار و ارقام صنعت تبلیغات است. این مجله می‌تواند به آژانس‌ها و متخصصان تبلیغاتی در یافتن راهکارهای جدید و بهبود عملکرد آن‌ها کمک کند.