1. اولین ومهم ترین گام برای ساخت برند این است که پایه واساس آنرابرصداقت بگذاریدوبرندشماباید معتبروقابل اعتماد باشد تابتواند مخاطبان راجذب کند.
2. امکانات موجود رادرست ودقیق بررسی کنید:برای رسیدن به برندشخصی بایددرابتداجمع بندی درستی ازباورهاوتوانایی هایتان داشته باشید وبعدباتوجه به آنها مسیرتان راتعیین کنید وپاسخ دادن به سوالات زیر میتواند دراین مسیر کمکتان کند:توانایی های فردی-علایق وباورها-اهداف اصلی-دورنمایی که از خود وبرندتان دارید-اهداف کاری-پیام برندشما برای دیگران شخصیت برندشما.
3. مخاطبانتان رابا دقت مشخص کنید:یکی از اشتباهات رایج ساخت برند این است که تولید کننده میخواهد کل جامعه را راضی کندوبه مخاطب خودش تبدیل کنداین کارتقریبا غیرممکن است.
4. به مخاطبانتان پیشنهادی بدهید که نتوانند ردکنند.
5. وب سایت وصفحات مربوط به برندتان درشبکه اجتماعی رابهینه سازی کنید:برای داشتن یک برند موفق داشتن وب سایت شخصی بسیارمهم است.لوگو وطراحی چشم نواز-توضیح درباره ی ارزش خدمات-عکاسی حرفه ای -سایررسانه ها-امکان عضویت-صفحه اول وبسایت-توضیحات درباره ی محصول-ارتباط مخاطب.
6. برای تولیدمحتوا یک استراتژی مشخص داشته باشید:باتولیدمحتوایی که برای اوسودمندنشان دهیدکه دراین حیطه خبره هستند واعتمادش راجلب کنید.
7. خود را در معرض دید مخاطبانتان بگذارید:مصاحبه-نویسنده ی مهمان-سخنرانی-همکاری باموسسات دیگر.
8. مشتریان رابه یک جامعه مشخص وواحدتبدیل کنید:به جای آنکه تمرکز به جذب طیف وسیعی ازمخاطبان بگذاریدتلاش کنید مخاطبانتان رابه یک جامعه واحدوبه هم پیوسته تبدیل کنید .
گروه های مجازی-برگزاری همایش-عضویت درسایت.

زمانی که برند شخصی خودرا میسازید درواقع چیزی ارائه میدهید که رقبایتان هرگز نمی توانند عین آن راعرضه کنندچراکه این محصول برخاسته از ذهن وشخصیت شماست وفقط متعلق به خودتان است.

مزایای ساخت برندشخصی
جلب اعتماد مخاطبان
اختیارعمل درحوزه کاری
شما را یک رهبر قدرتمند وصاحب اختیارنشان میدهد.
مطرح شدن دررسانه ها
تبدیل مخاطبان به شبکه ای از دوستان
جذب مخاطب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *